ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 - ม.3
อนุบาล 1 https://dltv.ac.th/DLTV10?fbclid=IwAR3tCVQk-O7RNV7I7PhaYupCZBy3s8-OGKYlyzCUqjHRDUTEJuF0J7vttAQ
อนุบาล 2 https://dltv.ac.th/DLTV11?fbclid=IwAR0VWpO57ny09_L8yKJ3gZpyhX4CmFtdLusCfx3h2PvIC1OGhB_RNiuqnAU
อนุบาล 3 https://dltv.ac.th/DLTV12?fbclid=IwAR0etbSuXCLOwPfZDdIkQp9loodGhAXaI2IELNGqyvo_rdM-G9gUzPzabWI 
ป.1 https://dltv.ac.th/DLTV1?fbclid=IwAR1cIwCUXh_99SiSzVc1vDVH5fR-4eKRpk7v44HQ6o7tO2_cqhGMdhXq2to
ป.2 https://dltv.ac.th/DLTV2?fbclid=IwAR0AHoMyZevOauodPOBi8j8hJOVU6yXt9Y-3-YMV3i74yrN_mRY1ESUwLIk
ป.3 https://dltv.ac.th/DLTV3?fbclid=IwAR0C0A1kKZIqQeTdx7-oT4AUBHJNlangY9NMxPgI0jXNWrzp2jxun6FUADU
ป.4 https://dltv.ac.th/DLTV4?fbclid=IwAR0kpkUAFBME5MbWR7zCxurjd7tVlRrbvCTrUgBNfiTfEUpLMlj_-4AIBDA
ป.5 https://dltv.ac.th/DLTV5?fbclid=IwAR3Ei8PCXyqvqF6h0j6K1NEa-x_pNvBHId4ovJDwpLsprFhVcliGC484EtM
ป.6 https://dltv.ac.th/DLTV6?fbclid=IwAR0ZC0dD2oN9BM6gYs0jrH64bZI0KFLcUG6pNMqW0lMpBD8vRnuJADZ7igc
ม.1 https://dltv.ac.th/DLTV7?fbclid=IwAR0axOzICarUs8kxBb9I7gQEm9cgES76xylZLxSN7XI9_xgR_5YprOQJtxQ
ม.2 https://dltv.ac.th/DLTV8?fbclid=IwAR1ZMx3aqH5HQXw9vYkXZV7MnxKIzBKq-j04180e8WMDS--vl_tjvZX1oXU
ม.3 https://dltv.ac.th/DLTV9?fbclid=IwAR3_fOy1mjts26PpU9tpLsBMfg6bmj5L6Zzf4lfJ5vmPZ93RFJMU3p3lMYM

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2563,08:04   อ่าน 111 ครั้ง